Dzisiaj jest: czwartek, 25 sierpnia 2016 r. 04:35  
Co nowego




Mikołajki w Stowarzyszeniu...
[czytaj więcej]
pinezka



Projekt zmian w sparawie turnusów rehabilitacyjnych
[czytaj więcej]
pinezka



Projekt zmian w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON…
[czytaj więcej]
pinezka



Stowarzyszeniowy turnus w Okunince…
[czytaj więcej]
pinezka



Dzień Dziecka w Stowarzyszeniu...
[czytaj więcej]
pinezka



Zasiłek dla opiekunów którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - przywrócony.
[czytaj więcej]
pinezka



Zmiany w ustwie o świadczeniach rodzinnych...
[czytaj więcej]
pinezka



Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - wydłużony.
[czytaj więcej]
pinezka



Nowe kody, limity cenowe i ilościowe na wyroby medyczne wydawane na zlecenie...
[czytaj więcej]
pinezka



Petycja w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych...
[czytaj więcej]
pinezka


Witamy na stronie

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"




      Jesteśmy rodzicami niepełnosprawnych dzieci cierpiących na różne schorzenia i zaburzenia rozwoju. Wiele z naszych dzieci całe swe życie spędzi w wózku inwalidzkim, niektóre nigdy nie będą widzieć, słyszeć, mówić, inne oddychać i jeść bez wsparcia aparatury medycznej, część z nich nigdy nie pojmie znaczenia najprostszych słów, ale spora grupa może osiągnąć wystarczającą sprawność, by prowadzić w miarę samodzielnie życie w przyszłości.

DZISIAJ
KAŻDE Z TYCH DZIECI WYMAGA 24-GODZINNEJ OPIEKI
ORAZ ODPOWIEDNIEGO LECZENIA, STAŁEJ REHABILITACJI I EDUKACJI,
BY NIE ZOSTAŁA UTRACONA ŻADNA SZANSA NA ICH ROZWÓJ.

      Dzień, w którym usłyszeliśmy diagnozę dotyczącą choroby naszych dzieci zmienił WSZYSTKO w naszym życiu. Okazało się, że brak systemowego wsparcia rodzin takich jak my zmusił większość z nas do rezygnacji z pracy zawodowej po to, by zapewnić konieczną ciągłą opiekę naszym niepełnosprawnym dzieciom. Utrata zarobków, koszty leczenia i rehabilitacji doprowadzają do zubożenia naszych rodzin i niezawinionej degradacji społecznej.
Z płacących podatki obywateli stajemy się beneficjentami opieki socjalnej.

      Zamysł powołania do życia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Razem Możemy Więcej" powstał już w 2008r. Jego głównym zadaniem miało być uwiarygodnienie grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy skrzyknęli się na forum internetowym Razem Możemy Więcej i podjęli dialog z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w celu zmiany absurdalnych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - w pierwszej kolejności świadczeń opiekuńczych. Z przyczyn od rodziców niezależnych, rejestracja Stowarzyszenie doszła do skutku dopiero w 2009r. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans tych osób, a także ich rodzin. Głównymi sposobami realizacji tych celów jest współdziałanie z organami administracji państwowej, ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem osób niepełnosprawnych, a także inicjowanie wszelkich działań mających na celu zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przez polskie społeczeństwo.



 Users online: 1   
Liczba odwiedzin:417576 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.