Dzisiaj jest: niedziela, 23 lipca 2017 r. 08:35  Maj 2011r.
Apel Matki z okazji Dnia Matki
Przygotowanie Apelu oraz Plakatu i rozesłanie do decydentów ze szczególnym uwzględnieniem kobiet odpowiedzialnych za politykę prorodzinną w Polsce z prośbą o wsparcie matek wychowujących niepełnosprawne dzieci w walce o ich prawa i poprawę sytuacji rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Maj 2011r.
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Wykluczonych
Skierowanie do posła Arłukowicza nowo powołanego Pełnomocnika ds. Osób Wykluczonych pisma przedstawiającego problemy rodzin z osobami niepełnosprawnymi i prośba o pochylenie się nad nimi.

Czerwiec / Lipiec 2011r.
Turnus rehabilitacyjny w Szczyrku
W czternastodniowym turnusie udział wzięło 18 niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu. Turnus w dużej części został sfinansowany z dofinansowania jakie udało się pozyskać Stowarzyszeniu z programu Reklama Dzieciom organizowanego przez TVP SA

Sierpień 2011r.
Pęcherz neurogenny
Inicjacja działań mających na celu wpisanie pęcherza neurogennego na listę chorób przewlekłych. Skierowanie 27.11.2011r. stosownego wniosku wraz z zestawieniem kosztów oraz poparciem innych organizacji pozarządowych do Ministra Zdrowia.

Wrzesień / Październik 2011r.
Wybory Polaków
Uświadamianie społeczeństwa i polityków o potrzebie zmian w systemie wsparcia rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Udział członka Stowarzyszenia w programie TVP - Wybory Polaków, zadanie pytania dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego w telewizyjnej debacie przedwyborczej.

Listopad / Grudzień 2011r.
Akcja choinkowy łańcuch nadziei
Wznowienie zainicjowanej w 2009r ogólnopolskiej akcji klejenia łańcucha choinkowego przez rodziny osób niepełnosprawnych, ozdobionego serduszkami – symbolizującymi dzieci niepełnosprawne, celem przekazania w okresie świątecznym decydentom ze świątecznymi życzeniami i przypomnieniem o potrzebach osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W akcji wzięły udział rodziny ze 150 miejscowości. Łańcuch osiągnął łączną długość przeszło 95 m. Łańcuch został podzielony na trzy części i wraz z życzeniami świątecznymi został przekazany Marszałek Sejmu Ewie Kopacz, Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Władysławowi Kosiniakowi- Kamysz oraz na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grudzień 2011r.
Konkurs świąteczny pt „Najpiękniejsza bombka”
Organizacja konkursu dla uczestników forum i członków Stowarzyszenia na wykonaną dowolną techniką przez dzieci niepełnosprawne i ich rodziców świąteczną bombkę. Do konkursu przystąpiło 9 rodzin. Zwycięzców typowali wszyscy uczestnicy forum.

Grudzień 20111r.
WOŚP
Przekazanie fragmentu łańcucha choinkowego oraz kompletu bombek wykonanych przez uczestników konkursu na „Najpiękniejszą bombkę” na licytację podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W obu licytacjach zgromadzono łącznie 64 zł.

Grudzień 2011r.
Mikołajki
Organizacja i rozesłanie świątecznych słodkich upominków dla wszystkich Stowarzyszeniowych dzieci.

Styczeń-Grudzień 2011r. i nadal
Przepisy
Bieżąca korespondencja z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Edukacji w celu interpretacji nowych i istniejących już przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych, dodatkowego wsparcia, szeroko rozumianej edukacji niepełnosprawnych dzieci.

Styczeń-Grudzień 2011r. i nadal
Akcja SUO
Kontynuacja zainicjowanych w 2010r. działań w szczególności indywidualnych konsultacji telefonicznych i e-mailowych prowadzonych z rodzicami niepełnosprawnych dzieci starającymi się pozyskać dla swoich dzieci specjalistyczne usługi opiekuńcze.


 Users online: 1   
Liczba odwiedzin:463601 

copyright © 2009 by Tomex. Wszelkie prawa zastrzeżone.